full
color
https://betria.sk/wp-content/themes/anya-installable/
https://betria.sk/
#ff9a00
style1

Audit účtovnej závierky

Audit účtovnej závierky

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s audítorskou spoločnosťou  Ecopora s.r.o., ktorá v prípade záujmu vykoná audit účtovnej závierky vo Vašej spoločnosti.

Profil spoločnosti

Spoločnosť Ecopora s.r.o. je dynamická audítorská spoločnosť, ktorej základným cieľom je spokojnosť klienta s komplexnými službami a komfortným a individuálnym prístupom. Hlavným zameraním je poskytovanie audítorských služieb pri overovaní riadnych, mimoriadnych a konsolidovaných účtovných závierok, vykonávanie priebežného auditu, previerok, špeciálnych zákaziek a ostatné služby.

Služby

  • Spoločnosť Ecopora poskytuje nasledovné služby:
  • Audítorské služby
  • Daňové poradenstvo
  • Špeciálne zákazky – zlúčenia, rozdelenia spoločností, predaje podnikov

Audítorský tím

Tím spoločnosti Ecopora s.r.o. tvoria pracovníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti auditu, účtovníctva a ekonómie. Našimi stálymi pracovníkmi sú:

  • Ing. Jana Viglaská, zodpovedný audítor licenčné číslo SKAU č.501
  • Ing. Rastislav Senina, audítor licenčné číslo UDVA č.1109, IFRS expert
  • Ing. Jaroslav Viglaský, účtovný analytik
  • Milada Ernstová, účtovný analytik.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ďalšie informácie ohľadom spoločnosti sa dozviete na stránkach spoločnosti Ecopora s.r.o.: www.ecopora.sk

V prípade dohodnutia si stretnutia alebo vyžiadania cenovej ponuky sa prosím obráťte na spoločnosť Ecopora s.r.o.

Kontakt:

email: ecopora@ecopora.sk

telefón: 0903 439 700

adresa: Sokolská 12, 96001 Zvolen

Fakturačná adresa:

M.Kukučína 6571, 96001 Zvolen

IČO: 36636258

DIČ: 2021976407

IČ DPH: SK2021976407

Zapísaný v OR OS v Banskej Bystrici oddiel: Sro, vložka č. 10258/S

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
on
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Spať