full
color
https://betria.sk/wp-content/themes/anya-installable/
https://betria.sk/
#ff9a00
style1

Dokumenty

Dokumenty súvisiace so správou bytových domov a nebytových priestorov

Dokument - BETRIA - účtovníctvo a správa bytových domov Zvolen

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu

Dokument - BETRIA - účtovníctvo a správa bytových domov Zvolen

Prehlásenie o počte bývajúcich osôb v byte

Dokument - BETRIA - účtovníctvo a správa bytových domov Zvolen

Zmena vlastníka bytu alebo nebytových priestorov

Dokument - BETRIA - účtovníctvo a správa bytových domov Zvolen

Žiadosť o rekonštrukciu bytu

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
on
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Spať