full
color
https://betria.sk/wp-content/themes/anya-installable/
https://betria.sk/
#ff9a00
style1

Vedenie účtovníctva, mzdy a personalistika

Vedenie účtovníctva

Naša spoločnosť BETRIA s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva. Náš účtovný tím tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami vo vedení účtovníctva, čo sa odzrkadľuje aj v nami poskytovaných službách. Sme teda zárukou profesionality a kvality a Vaše účtovníctvo je u nás v dobrých rukách.

Pri rozhodovaní o tom, komu zveríte účtovníctvo Vašej firmy je naša spoločnosť BETRIA s.r.o. najlepšou voľbou. Aj napriek tomu, že bude naša spoločnosť viesť Vaše účtovníctvo, stále to budete Vy, kto bude mať nad ním úplnú kontrolu. Naši pracovníci budú s Vami v kontakte a akékoľvek otázky, požiadavky alebo problémy týkajúce sa účtovníctva budú s Vami riešiť.

V prípade, že sa rozhodnete pre našu spoločnosť, vieme pre Vás zabezpečiť:

Jednoduché účtovníctvo

Pri vedení jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme nasledovné služby:

 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady
 • vedenie peňažného denníka
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankových účtoch
 • evidenciu majetku a zásob
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • účtovné a daňové prehľady podľa Vašich požiadaviek
 • komunikáciu s inštitúciami

Podvojné účtovníctvo

Pri vedení podvojného účtovníctva Vám poskytneme nasledovné služby:

 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankových účtoch
 • evidenciu a odpisovanie majetku
 • saldokonto
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • účtovné a daňové prehľady podľa Vašich požiadaviek
 • komunikáciu s inštitúciami

Mzdy a personalistika

Pri spracovaní mzdovej a personálnej agendy zabezpečíme:

 • vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody)
 • výpočet miezd a odvodov
 • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • mzdové listy, zápočtové listy a evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • odosielanie výkazov do poisťovní
 • odosielanie výkazov a prehľadov na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane
 • potvrdenia pre zamestnancov
 • zastupovanie pri kontrolách z finančného úradu, sociálnej poisťovni a pod.
 • komunikáciu s inštitúciami

Dozor a kontroling

V prípade záujmu naša spoločnosť poskytuje aj účtovný a daňový dozor nad prácou Vašich účtovníkov. Pridelíme Vám nášho pracovníka, ktorý Vám bude v prípade potreby k dispozícií. Taktiež poskytujeme komplexné služby pre potreby kontrolingu vo Vašej spoločnosti

Poradenstvo

Zabezpečuje širokú škálu poradenských služieb pre zabezpečenie optimálneho fungovania Vášho účtovného oddelenia. Poradenstvo zahŕňa komunikáciu s klientom týkajúcu sa priebežných zmien v jednotlivých zákonoch a následný vplyv týchto zmien na činnosť klienta. Taktiež poskytujeme aj poradenstvo potrebné na bezproblémové vykonávanie podnikateľskej činnosti klienta z hľadiska účtovných a daňových zákonov.

Zaujali sme Vás?

Vložte do formulára emailový alebo telefonický kontakt podľa toho, akou formou Vás máme kontaktovať.

Údaje poskytnuté v tomto formulári sú použité iba na účel dohodnutia si stretnutia a ďalej nebudú ukladané, spracovávané ani poskytované tretím stranám.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#ACAAAA
on
fadeInDown
loading
#ACAAAA
off
Spať